Zaštita Epoksi Poliesterom

Epoksi poliester je polimer poliestera kome je dodat epoksid (ciklični etar sa 3 atoma u prstenu). Dodatak epoksida čini epoksi-poliester ćvršćim i otpornijim na … Zaštita epoksi poliesterom je dobra za … Imamo veliki izbor boja u epoksi poliesteru … Imamo veliki izbor tekstura u epoksi poliesteru ..