Zaštita poliesterom

Poliester spada u kategoriju polimera koji sadrze ester funkcionalnu grupu u osnovnom polimerskom lancu. Iako postoji mnogo „poliestera“, kada se koristi izraz poliester misli se na PET (polyethylene terephthalate) (C10H8O4)n Zastita metala poliesterom garantuje … Mi imamo veliki izbor boja … Imamo veliki izbor tekstura …